Örgü kazak ve patik modeli

ÖN – ARKA: Mor iplik ile 57 ilmek başlanacak. Haraso olarak örgüyü devam edilip bu arada renk sıraları takıp edilecek. Beden boyu İ9 cm’de kol evi oyuntusu için yanlardan 1 kere 2. î kere 1 ilmek kesilip örgüye devam edilecek. Beden boyu 27 cm’de ön yaka ortasından 7 ilmek yanlann-dan da 1 kere 3.1 kere 2 her 4 sırada Birde 2 kere 1 ilmek kesilip 4 sıra örüldükten sonra omuzlarda kalan ilmeklerde 2 kere 7 ilmek olarak kesilerek ön parça bitirilecek. Arka parçada ön parça gibi aynı şekilde başlanıp verilen renk sıraları takıp edilerek haraşo örgü olarak örülüp beden boyu 19 cm’de kol evi oyunlusu için yanlardan 1 kere 2, 2 kere 1 ilmek kesilip örgüye devam edilecek. Beden boyu 29 cm’de ortadan 1 ilmek kesilip arka iki ayrı parçaya ayrılarak örülmeye devam edilip beden boyu 32 cm’de her iki paçanın içe bakan kenarlarından 2 kere 5 ilmek kesilip omuzlarda kalan ilmekler de 2 kere 7 ilmek olarak kesilerek arka parça da bitirilecek.
KOL: Mor iplikle 42 ilmek başlanacak. Haraşo olarak örgüye devam edilirken verilen renk sıraları takip edilip bu arada yanlardan 1 ilmek içerden her 7 dış haraşoda bir 1 ‘er ilmek artışlar yapılarak kolda 52 ilmeğe ulaşılacak. Kol boyu 19 cm’de kol ust kesimleri için yanlardan 5 kere 2,2 kere 3 ilmek kesilip tepede kalan 20 ilmekle kesilerek kol bitirilecek.

YAKA: 65 ilmek başlanacak. Haraşo olarak 2 diş örülüp ilmekler tüm yaka etrafına dikilerek
bitirilecek.

PATİK: Mor iplikle 31 ilmek başlanacak. Haraşo örgü olarak örgüye başlanırken yanlardan 1 ilmek içerden ve ortadaki 1 ilmeğin her iki tarafından i’er ilmek artış yapılıp daha sonra bu artışların üzerinde 1′er ılmekli artışlara devam edilerek ust üste 3 kere l’er ilmek artış yapılarak 43 ılmege ulaşılacak. Yanlardaki 17 ilmekler şişıe bekletilirden ortadaki 9 İlmekte örgüye devam edilip yanlardaki bekletilen ilmeklerden üst us-üste 8 kere 1er ilmek kesilerek 27 ilmeğe düşülecek. Kalan 27 ilmek 12 diş haraşo örüldükten sonra kesilerek patik bitirilecek. Patiğin üst kenar kısmı ortasına mor iple püskül yapılıp takılacak.