Motifli örgü bebek tuniği

Yazlık örgü tunik modelitunik1422, 6730, 3553, I754, 73, 3330 renk ııu.lu iplikler kullanılarak 6 adet motif yapılır. Motiflerin son sıralarında 3330 renk no.l» iplik kullanılır. Motifler beden semasında gösterildiği gibi eklendikten sonra, üst kısmına üst beden için 73 renk ııu.lu iplikle: 1 .sıra: 24 adet kafes örgü yapılır. 2,sıra: kafeslerin içine 3′er trabzan yapılır. 3.sıra: 3553 renk no.lu iplikle her trabzan üzerine Ver trabzan yapılır.
4.sıra: vaka için ön ortasından 8 cm bırakılarak örgüye 2 parça halinde devam edilir Yakanın her iki tarafından beden boyunca Ver trabzan eksiltilir. Sırasıyla: 2 sıra 1422, 2 sıra 6730, 3 sıra 3330, 2 sıra 73. 2 sıra 1754 renk no.lu ipliklerle trabzan yapılarak ün üst beden bitirilir. Aıka üst beden yapılırken ön bedende yapılan işlemler tekrarlanır, yaka yeri bırakılmadan trabzan yapılarak bitirilir.
Arka ve ön beden ayrı ayrı örülür. Etek bölümü için;
Lsıra: 3553 renk no.lu iplikle her trabzan arasına 1 ‘er trabzan yapılır, trabzanlar arasına 1 ‘er zincir çekilir.
2.sıra: 6730 renk no.lu iplikle 1 .sıra gibi örülür. 3,sıra: arka ve ön bedenlerin yan dikişleri yapılır, etek kısmına geçilir. 3330 renk no.lu İplikle 72 adet kafes yapılır.
Sonraki sıralarda kafesler, trabzan aralarına batılarak yapılır. Her iki taraftan 3 sıra arayla 1 ‘er kafes artış yapılarak 11 cm kafes örüldükten sonra 3553,3330,73,3330,1422, 3330,6/30 renk no.lu iplikle 1 ‘er sıra, 3330 renk no.lu iplikle 2 sıra örülüp, bitirilir. Kollar için: omuzlar dikildikten sonra omu/ dikişi ortalanır, S.cnı. 12.c:m, 16,cm, 20.cm, 24.cm üzerine 3553, 1422, 6730, 1754, 73 renk no.lu ipliklerle 1 ‘er sıra trabzan yapılır. Son sırada 3BF.3 renk no.lu iplikle; 1 sık iğne yapılır, aynı yere batılarak 2 trabzan yapılır, alt sıradan 2 trabzan atlanarak 1 sık iğne yapılır..şeklinde uya yapılır. Etek bölümünde bedenlerin birleştirildiği sırada 1422 renk no.lu iplikle; 1 sık iğne yapılır, aynı yere batılarak 2 trabzan yapılır, alt şuadan 2 trabzan atlanarak 1 sık iğne yapılır…şeklinde oya yapılır. Aynı şekilde yaka etrafına 6730 renk no.lu iplikle, motiflerin üst tarafına 1754 renk no.lu iplikle oya yapılarak bitirilir.