Anlatımlı kemerli hırka modeli

Anlatımlı hırka modelleri

”ARKA:
152 ilmek başlanır, ilmekler 3 düz, 2+2 bükme (soldan sağa ), 5 ters, 3+3 bükme (soldan sağa ), 5 ters, 2+2 bükme, 5 ters, 3+3 bükme, 5 ters şeklinde sıra boyunca devam eder. Örgünün arka yüzünde ilmekler tersler ters, düzler düz örülerek devam eder. 2+2 bükmeler her sırada yapılırken, 3+3 bükmeler 6 sırada bir yapılır. 3+3 bükmenin 11.’sinde aralarda örülen ters örgülerin başında ve sonunda Ver ilmek kesilir. 3+3 bükmenin 14.’sün-de ters örgülerin bir kenarı ndan 1 ilmek kesilir. 3+3 bükmenin 17.’sinde aralarda ters örgü kalmamış olur. Beden boyu 51 cm’de 3 sıra haraşo örülüp düz örgüye geçilir. 24 cm daha örülüp, ilmekler
kesilir. Beden boyu toplam 75 cm’dir. ÖN:
77 ilmek başlanır, ilmekler 2 ters, 2+2 bükme, 5 ters, 3+3 bükme, 5 ters, 2+2 bükme, 5 ters, 3+3 bükme şeklinde sıralanarak örülür. Arka sırada yapılan sıralı işlemler tekrar edilerek örülür. Beden boyu 51 cm’de 3 sıra haraşo yapılır. Düz örgü ile 10 cm örülüp, yaka kesimi yapılır. Yaka için ilmekler 7+5+3+1+1 şekltail kesilir. Omuzda 22 ilmek İpîpSe bu ilmekler bir defada kesilereklittirllir. Ön bedenin diğer yansında da aynı sıralı işlemler yapılır. 3 sıra haraşodan itibaren 4 sırada bir 3 tane ilik
Ijlhıek başlanır. 3 sıra haraşo örülür ve daha S ie devam ecMf. Kol kesimine
kadar yanlardan ara ara 8′er ilmek artış yapılıp, ilmek sayısı 60′a ulaşır. Kol oyuğu için 3+2+1 ilmek kesilir. Kol boyu toplam 45 cm’de ilmekler kesilerek bitirilir.”