Anlatımlı ajur kazak modeli

İp: 250gr Şiş: 4,5 numara Beden: 38
Ön ve arkaya 75 ilmekle başlayın. 38 cm sonra her iki yandan 2′şer ilmek eksiltin. Daha sonra her sırada her iki yandan 3′er ilmek eksilterek 9 sıra örüp ilmekleri kapatın. Kollara 40 ilmekle başlayıp düz örgü örün. Her 10 sırada her iki taraftan 1′er ilmek artırarak 50 ilmeğe ulaşın. 39 cm sonra her ilmekten 1′er ilmek artırıp 103 ilmekle örneği kurarak ajurla devam edin. 22 cm sonra ilmekleri kaparak kolu bitirin. Beden ve kolları dikip birleştirin, yaka çevresine ipi 6 kat yaparak önde bağlayın..

AJUR 39 İLMEK ÜZERİNDE:

LSıra: 1 kenar ilmeğinden sonra 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz örün. 1 dolayın, 2 ilmeği düzden toplayın, 1 dolayın, 1 düz örün, 1 dolayın, 2 ilmeği düzden toplayın, 1 dolayın, 1 düz örün. 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 1 dolayın. 2 ilmeği düzden toplayın, 1 dolayın, 1 düz örün. 1 dolayın, 2 ilmeği düzden toplayın. 1 dolayın, 1 düz örün. 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1düz, 1 kenar ilmeği örün. Arka sıraları ters örün. 2. Sıra: 1 kenar ilmeği, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden toplayın. 1 dola, 3 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla. 1 dola, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden toplayın. 1 dolayın, 3 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 1 kenar ilmeği örün. 3.Sıra: 1 kenar ilmeği, 1 düz, 2 ilmeği ters olarak toplayın, 1 düz, 2 ilmeği ters olarak toplayın. 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 düz, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 itmeği düzden topla, 1 dola, 1 düz, 2 ilmeği ters olarak topla. 1 düz, 2 ilmeği ters olarak topla. 1 düz, 2 ilmeği ters olarak topla, 1 düz, 2 ilmeği ters topla. 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla,1 düz, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 ilmeği düz topla, 1 dola, 1 düz, 2 ilmeği tersten topla, 1 düz, 2 ilmeği tersten topla, 1 düz, 1 kenar ilmeği örün. 4.Sıra: 1 kenar ilmeği, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 3 ilmeği topla. (3 ilmeği toplarken, ilk ilmeği sağ şişe alın, sol şişteki 2 ilmeği düzden toplayın, sağ şişteki örmeden aldığınız ilmeği topladığınız ilmeğin üzerinden geçirin.) 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla. 1 dola, 1 düz örün. 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 dolayın, 2 ilmeği düzden toplayın, 1 dolayın. 1 düz, 1 dola, 3 ilmeği toplayın. 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden toplayın. 1 dola, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 kenar ilmeği örün. 5.Sıra: 1 kenar ilmeği, 1 düz, 2 ilmeği düzden topla, tekrar 2 ilmeği düzden topla. 1 dola, 2 ilmeği düzden topla. 1 dola, 3
düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 3 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden toplayın. 1 dola, 1 düz, 2 ilmeği düzden
toplayın. Tekrar 2 ilmeği düzden topla ve son olarak tekrar 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 3 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 3 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 1 düz, 2 ilmeği topla, tekrar 2 ilmeği düzden toplayın. 1 kenar ilmeği örün. 6.Sıra: 1 kenar ilmeği, 1 düz, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla,1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 düz, 2 ilmeği düzden topta, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 düz, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 düz, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 ilmeği düzden topta. 1 dola, 2 ilmeği düzden topla. 1 düz, 2
ilmeği düzden topla, 1 dola, 1 düz,1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 düz, 2 ilmeği düzden
topla, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 düz, 1 kenar ilmeği
ör. 7. Sıra: 1 kenar ilmeği, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1
dola,1 düz, 1 dola, 3 ilmeği topla, 1 dola, 3 düz, 1 dola, 3 ilmeği topla, 1 dola, 1 düz,1
dola, 2 ilmeği topla, 1 dola, 3 ilmeği topla, 1 dola, 2 ilmeği topla, 1 dola, 1 düz,1
dola, 3 ilmeği topla, 1 dola, 3 düz, 1 dola, 3 ilmeği topla, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2
ilmeği topla, 1 dola, 2 ilmeği topla, 1 kenar ilmeği ör. 8.Sıra: 1 kenar ilmeği, 1 düz,
1 dola, 2 ilmeği topla, 1 dola, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters,1 düz, 2 ters, 1 düz, 2
ters, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği topla, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla,
1 dola, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 1 dola, 2
ilmeği topla, 1 dola, 1 düz, 1 kenar ilmeği ör. 9. Sıra: 1 kenar ilmeği, 2 düz, 1
dola, 2 ilmeği topla, 1 dola, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters,1 düz, 2 ters, 1 düz, 2
ters, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği topla, 1 dola, 3 düz, 1 dola, 2 ilmeği topla, 1 dola, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 1 dola,2 ilmeği topla, 1 dola, 2 düz, 1 kenar ilmeği ör.10. Sıra: 1 kenar ilmeği, 1 düz, 2 ilmeği topla, 1 dola, 2 ilmeği topla, 1 dola, 1 düz, 2 ilmeği ters olarak topla, 1 düz, 2 ilmeği ters olarak topla, 1 düz, 2 ilmeği ters olarak topla. 1 düz, 2 ilmeği ters olarak topla, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düz olarak topla, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 düz, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 1 düz, 2 ilmeği ters topla. 1 düz, 2 , ilmeği ters topla, 1 düz, 2 ilmeği ters topla, 1 düz, 2 ilmeği ters topla, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 düz, 1 kenar ilmeği ör. 11. Sıra: 1 kenar ilmeği, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola,1 düz, 1 dola, 3 ilmeği topla, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 kenar ilmeği ör. 12. Sıra: 1 kenar ilmeği, 1 düz, 1 dola, 3 düz, 1 dola, 2 ilmeği topla, 1 dola, 1 düz, 2 ilmeği topla, tekrar 2 ilmeği topla, tekrar 2 ilmeği topla, son olarak tekrar 2 ilmeği topla, 1 dola, 2 ilmeği topla, 1 dola, 3 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 3 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 1 düz, 2 ilmeği topla, tekrar 2 ilmeği topla, yine 2 ilmeği topla ve son olarak tekrar 2 ilmeği topla, 1 dola, 2 ilmeği topla, 1 dola, 3 düz, 1 dola, 1 düz, 1 kenar ilmeği ör. 13. Sıra: 1 kenar, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 düz, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 ilmeği topla. 1 düz, 2 ilmeği topla, 1 dola, 2 ilmeği topla, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla,
3 düz, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 düz, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola,
4 ilmeği düzden topla, 1 düz, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 ilmeği düzden topla, 1 dola, 2 topla, 1 düz, 2 topla, 1 dola, 1 düz, 1 kenar ilmeği ör. 14. Sıra: 1 kenar ilmeği, 2 düz, 1 dola, 3 ilmeği topla, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği topla, 1 dola, 3 ilmeği topla, 1 dola, 2 ilmeği topla, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 3 ilmeği topla, 1 dola, 3 düz, 1 dola, 3 ilmeği topla, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği topla, 1 dola, 3 ilmeği topla, 1 dola, 2 ilmeği topla. 1 dola, 1 düz, 1 dola, 3 ilmeği topla, 1 dola,2 düz, 1 kenar ilmeği ör.
15. Sıra: 1. sıradan devam et.